Photo - 163 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 162 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/50 ASPH.
Photo - 161 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/50 ASPH.
Photo - 160 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/50 ASPH.
Photo - 159 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/50 ASPH.
Photo - 158 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/50 ASPH.
Photo - 157 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/50 ASPH.
Photo - 153 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/35 ASPH.
Photo - 152 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/35 ASPH.
Photo - 151 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/35 ASPH.
Photo - 150 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/35 ASPH.
Photo - 149 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/35 ASPH.
Photo - 148 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/35 ASPH.
Photo - 147 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/35 ASPH.
Photo - 146 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/35 ASPH.
Photo - 145 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/35 ASPH.
Photo - 144 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/35 ASPH.
Photo - 143 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/35 ASPH.
Photo - 141 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/35 ASPH.
Photo - 140 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/35 ASPH.
Photo - 139 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/35 ASPH.
Photo - 137 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/35 ASPH.
Photo - 136 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/35 ASPH.
Photo - 135 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/35 ASPH.
Photo - 134 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 133 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 132 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Healing hands | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 114 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 113 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
F5.6 | ZEISS ZM DISTAGON F1.4 35MM
F4  | ZEISS ZM DISTAGON F1.4 35MM
F2.8 | ZEISS ZM DISTAGON F1.4 35MM
F2 | ZEISS ZM DISTAGON F1.4 35MM
F1.4 | ZEISS ZM DISTAGON F1.4 35MM
Photo - 86 | LENS MODEL NOT SET
Photo - 85 | LENS MODEL NOT SET
Photo - 84 | LENS MODEL NOT SET
Photo - 58 | ZEISS MILVUS 50MM F1.4
Photo - 57 | ZEISS MILVUS 50MM F1.4
Photo - 56 | ZEISS MILVUS 50MM F1.4
Photo - 55 | ZEISS MILVUS 50MM F1.4