Photo - 124 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 123 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 122 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 121 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 120 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 119 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 118 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 116 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Pointe du Hoc | ZEISS ZM DISTAGON F1.4 35MM
Pointe du Hoc | ZEISS ZM DISTAGON F1.4 35MM
Pointe du Hoc | ZEISS ZM DISTAGON F1.4 35MM
Pointe du Hoc | ZEISS ZM DISTAGON F1.4 35MM
Pointe du Hoc | ZEISS ZM DISTAGON F1.4 35MM
Pointe du Hoc | ZEISS ZM DISTAGON F1.4 35MM